Αναλυτικός πίνακας για το κόστος ιστοσελίδας από την Μadlink.

Η Madlink σας παρουσιάζει αναλυτικά το κόστος κατασκευής, βελτιστοποίησης και συντήρησης της ιστοσελίδας σας έτσι ώστε να έχετε μία ξεκάθαρη και σφαιρική εικόνα υπηρεσιών που σας χρεώνουμε.

Στη Madlink προσφέρουμε τις περισσότερες δυνατότητες ανά πακέτο προσφοράς στην χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Κατασκευή ιστοσελίδων

ΠΑΚΕΤΟ

BASIC

STANDARD

ADVANCED

PREMIUM

Kαταχώρηση domain name.gr ή .com.gr ή .com.gr ή .com.gr και .com
Διάρκεια καταχώρησης domain name2 έτη2 έτη4 έτη8 έτη
Φιλοξενία Παλλήνη (LamdaHellix)yes Κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδας
Φιλοξενία Λονδίνο (Linode)no κόστος ιστοσελίδαςno κόστος ιστοσελίδαςno κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδας
Plesk loginno κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδας
Email accounts310unlimeted κόστος ιστοσελίδαςunlimeted κόστος ιστοσελίδας
Spam filteryes κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδας
Disk / Trafic1Gb/1Gbunlimeted κόστος ιστοσελίδαςunlimeted κόστος ιστοσελίδαςunlimeted κόστος ιστοσελίδας
Πλήρως δυναμικό site CMS WordPressyes κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδας
Επιλογή θέματοςElegant themes no DIVI2Elegant themesElegant themes ή όποιο άλλο premium theme Elegant themes ή όποιο άλλο premium theme
Video background pagesno κόστος ιστοσελίδας135
Δομή ιστοσελίδαςSequence ή HierarchicalHierarchical ή Web-linkedHierarchical ή Web-linkedSEO Web-linked
Blogno κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδας
Responsive layoutSOMEFULLFULLFULL
Κύριες σελίδες103050unlimeted κόστος ιστοσελίδας
Άρθρα50unlimeted κόστος ιστοσελίδας unlimeted κόστος ιστοσελίδας unlimeted κόστος ιστοσελίδας
Φόρμες επικοινωνίας1510 unlimeted κόστος ιστοσελίδας
Image optimizationSOMEFULLFULLDOUBLE

Βελτιστοποίηση ιστοσελίδων

ΠΑΚΕΤΟ

BASIC

STANDARD

ADVANCED

PREMIUM

Εργασίες μηχανών αναζήτησης SEOno κόστος ιστοσελίδαςCONSTRUCTIONCONSTRUCTION, PAGES, POSTS, MEDIAFULL
Νέοι λογαριασμοί σε social media και σύνδεση στη σελίδαfbicon κόστος ιστοσελίδαςfb2icon κόστος ιστοσελίδαςfb3icon κόστος ιστοσελίδαςfb4icon κόστος ιστοσελίδας
Mailerno κόστος ιστοσελίδαςno κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδας
Google AdWordsno κόστος ιστοσελίδαςno κόστος ιστοσελίδαςno κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδας

Συντήρηση ιστοσελίδων

ΠΑΚΕΤΟ

BASIC

STANDARD

ADVANCED

PREMIUM

Στατιστικάno κόστος ιστοσελίδαςgoogleanal1 κόστος ιστοσελίδαςgoogleanal1 κόστος ιστοσελίδαςgoogleanal2 κόστος ιστοσελίδας
Εκπαίδευση

4 Ώρες

16 Ώρες

24 Ώρες

36 Ώρες

Διαθεσιμότητα 99,99%yes κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδαςyes κόστος ιστοσελίδας
Εποπτεία 24/7/365yesyesyesyes κόστος ιστοσελίδας

Κόστος ιστοσελίδων

ΠΑΚΕΤΟ

BASIC

STANDARD

ADVANCED

PREMIUM

Αρχικό κόστος κατασκευής

250 €

350 €

500 €

800 €

Κόστος φιλοξενίας, εποπτείας, τεχνικής υποστήριξης μετά 1 έτος από την ολοκλήρωση.

20 €

50 €

70 €

170 €

Κόστος προσθήκης επιπλέον γλώσσας

 no κόστος ιστοσελίδας

 150 €

200 €

300 €

Χρόνος παράδοσης

 5 ημέρες

 20 ημέρες

 30 ημέρες

 45 ημέρες

Ζητήστε προσφορά συνεργασίας από την Madlink 

Προσφορά συνεργασίας

yes κόστος ιστοσελίδας

 

 ΝΑΙ

no κόστος ιστοσελίδας ΟΧΙ

unlimeted κόστος ιστοσελίδας Απεριόριστα

(Ισχύει πολιτική ορθής χρήσης)

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%